Palawan + El Nido + Underground River

Palawan + El Nido + Underground River-1

Palawan + El Nido + Underground River-2

Palawan + El Nido + Underground River-3

Palawan + El Nido + Underground River-4

Palawan + El Nido + Underground River-5

Palawan + El Nido + Underground River-6

Palawan + El Nido + Underground River-7

Palawan + El Nido + Underground River-8

Palawan + El Nido + Underground River-9

Palawan + El Nido + Underground River-10

Palawan + El Nido + Underground River-11

Palawan + El Nido + Underground River-12

Palawan + El Nido + Underground River-13

Gulugod baboy + Portales Island

Gulugod baboy + Portales Island-3

Gulugod baboy + Portales Island-2

Gulugod baboy + Portales Island-4

Gulugod baboy + Portales Island-1

Pinto Art Musuem

Pinto Art Musuem-7

Pinto Art Musuem-6

Pinto Art Musuem-5

Pinto Art Musuem-4

Pinto Art Musuem-3

Pinto Art Musuem-2

Pinto Art Musuem-1

Club Punta Fuego

Club Punta Fuego

Puerto Galera

 

Using FujifilmXP70

Puerto Galera (3)

Puerto Galera (5)

Puerto Galera (6)

Puerto Galera (7)

Puerto Galera (8)

Puerto Galera (9)

Puerto Galera (2)

Puerto Galera (4)

Mulanay Quezon

Mulanay Quezon (2)

Mulanay Quezon (3)

Mulanay Quezon (1)

Laiya Batangas

Laiya Batangas (1)

Laiya Batangas (2)

Ilocos Tour

Vigan
Patapat Bridge
Bangui Windmills
San Agustin Church
Paoay church
Bantay Bell Tower
Malacanang ti Amianan

Ilocos tour (6)

Ilocos tour (1)

Ilocos tour (13)Ilocos tour (5)

 

Ilocos tour (12)

Ilocos tour (15)

Ilocos tour (14)

 

Ilocos tour (3)

 

Ilocos tour (2)

 

Ilocos tour (11)

Ilocos tour (9)

Ilocos tour (4)

Ilocos tour (7)

Ilocos tour (8)

Ilocos tour (10)

Dambana ng Kagitingan

Dambana ng Kagitingan

Dambana ng Kagitingan

Dambana ng Kagitingan

Mount Samat, Bataan, Philippines

Dedicated to the fallen Filipinos and Americans during World War II