Panitikan

Isa puso ang bawat letra ng alpabeto
Tahakin ang landas ng isang manunulat
Wag titigil hangang hindi ka kuntento
Magsanay upang maging magaling na arkitekto
Wag mag da’dalawang isip gawin mo mismo
Lawakan ang ka-isipian gamitin ang natutunan
Maging mahusay na makata malupit sa literatura
Ilabas ang saloobin sa bawat tinta
Ipagyabang ang nilikha ng talino
Ipaglaban ang sining na nagawa mo
Mga sulat na hinulma ng karanasan
Pagyamanin ang sariling kaalaman
Igalang ang mga bihasa sa panitikan