Samahan

Ito’y isang simpleng samahan
Na di pwedeng talikuran
Lagi lang akong nariyan
Lalo na pag kailangan
Ito’y hindi lang dahil mag kaibigan
O dahil nakasanayan
Meron pa’ng mas malalim na dahilan riyan
Mahal kita
Nagulat ka ba
Wag ka mag alala
Ito’y di makakasira
Sa nasimulang pgsasama
Ganun pa din ang pag titinginan
Nating dalawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s