Pasekretong umiibig

Pasekretong umiibig
Sa kanya ay di masambit
Ang tunay na nadarama
Puro sulyap sa twina
Di mapigilan pagtingin
Sana’y mapa’ sa akin
Naakit sa kanyang ngiti
Pag ibig na di na maikubli