Pasekretong umiibig

Pasekretong umiibig
Sa kanya ay di masambit
Ang tunay na nadarama
Puro sulyap sa twina
Di mapigilan pagtingin
Sana’y mapa’ sa akin
Naakit sa kanyang ngiti
Pag ibig na di na maikubli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s